Å lære seg å ta gode bilder
Så er det på tide å lære seg å fotografere selv.

Bilde for web:
http://home.hib.no/mediesenter/kul/digilaerer/Digipdf/kap_17.pdf
Kurs i digitale bilder:
http://www2.skolenettet.no/digitalebilder/
Introduksjon til digitale bilder:
http://www.digit.no/wip4/tech_detail.epl?id=8411
Alt om digital fotografering – dansk:
http://www.digital-fotografering.dk/
Åsas bildskola – svensk:
http://www.multimedia.skolutveckling.se/Kurser/Bild/Asas-bildskola/