Analysemodell for bildeanalyse
Å analysere bilder ligner på den analysen vi bruker når vi analyserer litterære tekster eller språkbruksanalyse. Her følger modellen som tar utgangspunkt i bildemediets kommunikasjonsmodell.

Bildemediets kommunikasjonsmodell

HVEM? HVA? HVORDAN? FOR HVEM?
HVORFOR?

kommunikasjonsmodell_350_op.jpgHVEM HAR LAGET BILDET?
HVEM HAR STÅTT BAK KAMERA OG VALGT UT BILDET?
HVA FORTELLER BILDET?
HVA ER BUDSKAPET OG INNHOLDET I BILDET?
HVORDAN ER BILDET LAGET?
HVORDAN BLIR BILDET VIST?
HVORFOR ER BILDET BLITT LAGET?
FOR HVEM ER BILDET BLITT LAGET?

Innledning
 • Her presenterer du bildet.
 • Hvem har fotografert, malt eller tegnet bildet?
 • Når ble bildet laget?
 • Hva vet du om senderen?
 • Hva slags bilde er det?
 • Gi en kort karakteristikk av bildet


Denotasjonen
 • Hva ser du på bildet?
 • Gi en kort beskrivelse av bildet. Motivet.
>
> Konnotasjonen

 • Hva forteller bildet?
 • Hva er budskapet og innholdet i bildet?
 • Hvorfor er bildet laget?
 • Hvilke virkemidler blir brukt for å få fram budskapet?


Aktuelle virkemidler:

 • Komposisjon
 • Lys
 • Kontraster
 • Bildeutsnitt
 • Linjer og flater
 • Dybde- sentralperspektiv
 • Symbolbruk

Her setter vi bildet inn i en historisk, samfunnsmessig og kulturell sammenheng.
For hvem er bildet blitt laget?

Avslutning

Vi trekker en konklusjon og gir en vurdering av bildet ut fra hensikten med bildet.
Er det et godt bilde ut fra budskapet?