Bildet
Et bilde kan si mer enn tusen ord, sies det. Vi lever i en bildeverden. Bildene omgir oss på alle områder daglig. Vi ser dem i aviser, tidskrift, på TV og ikke minst på Internett.
I dette emnet skal du lære mer om:
  • Beskrive og forklare hvordan bilder blir brukt
  • Oppleve bildet som kunst- og kulturformidler
  • Utvikle dine skapende evner ved selv å framstille og vurdere egne bilder
  • Analysere et bilde
  • Ulike virkemidler i bildeproduksjon
  • Bildemanipulering
  • Ulike bilde-sjangre
  • Gjennomføre en enkel bildeproduksjon
Bildene har en viktig plass i dagens medietilbud. Profesjonelle fotografer, amatører, filmfolk og fjernsynsfolk gir oss et vell av bilder som vi møter på reklameplakater, i aviser og blad, på kino og fjernsyn og på Internett.

Start med denne quizen: