Bildeanalyse
Et bilde er en tolkning av virkeligheten. Vi sier derfor at bildet har sin egen virkelighet. Dette universet kan vi analysere. Å analysere et bilde er et forsøk på å beskrive hvordan bildet virker på oss, og hvordan det får denne virkningen. Vi leter etter intensjonen med bildet, hva fotografen ønsker å fortelle oss, og hvilke virkemidler som er tatt i bruk for å få dette fram.
Denotasjon og konnotasjon
Et bilde kan analyseres på to nivåer, et beskrivende (denotativt) nivå og et tolkende (konnotativt) nivå. På det denotative nivået konsentrerer vi oss om det konkrete innholdet i bildet. Vi beskriver det vi ser på bildeflata, det vil si at vi registrerer det alle kan se. Ofte er det nødvendig å se flere ganger på et bilde for å få tak i alle detaljene og slå fast hva bildet handler om.
Det konnotative nivået søker å finne dypere meninger i bildet og beskrive de assosiasjoner bildet gir. Personer som har ulik kulturbakgrunn, kan tolke et bilde svært ulike. Konnotasjonen er med andre ord en kulturell assosiasjon.
I de fleste bildene kan vi finne et blikkfang, et element som fanger oppmerksomheten med det samme vi ser bildet. Oppmerksomheten blir tiltrukket av gjenstander som er i fokus, av kontraster, flater, lyse felt i bildet, skarpe gjenstander, skarpe farger og elementer som er i bevegelse.

Lenker:
Les mer om bilder
”Kampen om tilværelsen” - en bildeanalyse
Forelesning om bildeanalyse – åpnes i explorer
Se diskusjonen rundt bildeanalyse:
http://www.diskusjon.no/?showtopic=861901