Bildekomposisjon
Fotografer, tegnere og malere må gjøre en rekke valg før de utformer et bilde. De må velge motiv, hvor mange gjenstander eller personer som skal være med, hvor i bildet de skal plasseres, og om vi skal se dem fra nært hold eller fra lang avstand. Denne utformingen er en del av bildets komposisjon.
Et sentralt element når vi snakker om bildekomposisjon er det gyldne snitt.