terms-storyboard-big.jpg
Billedmanus til en Yogi Bear-tegnefilm
Gangen i en filmproduksjon

Planlegging er avgjørende for kvaliteten på produktet. Gode filmer blir ikke til ved tilfeldigheter. Det vil si at dere må planlegge grundig før dere begynner å filme. Jo klarere bilde dere har av filmen dere vil lage og scenene som skal være med, jo bedre blir resultatet.

Synopsis
En synopsis er en kort skriftlig framstilling av filmens form og innhold. Den sier noe om handlingen, karakterene og temaet. Det brukes først og fremst til å skaffe finansiering til filmen. Synopsisen brukes rett og slett som et salgsdokument overfor investorer som ikke har tid til å lese alle manus som presenteres for dem.

Manuskript
I manuskriptet, eller manuset, er hele historien med. Manuset inneholder all dialogen, hele handlingsgangen, scenebeskrivelser og alle detaljer om personene.

Vi må ha klart for oss hvem som er målgruppa før vi begynner å skrive. Kvinner liker ikke de samme filmene som menn, voksne har ikke same smak som unge. Vi må også vite hva slags historie vi skal fortelle og hvordan vi vil fortelle den.

Dreiebok
Neste steg i produksjonen er dreieboka. I dreieboka tar regissøren og fotografen utgangspunkt i manuset og tar stilling til bildeutsnitt, klipp, kamerabevegelser, lyd og lys. På en måte er filmen ”klar” når dreieboka er klar. Nå er det mulig å lese dreieboka og se hvordan filmen ser ut.

Billedmanuset
Billedmanuset er rett og slett en tegning av dreieboka. Her er skisser av alle bildeutsnitt og kameravinkler. Kamerabevegelser er vist ved å tegne hvor den begynner og hvor den slutter.

Innspillingsplan
Når man lager en film, spiller man ikke inn scenene i den rekkefølge de kommer i filmen. Hvis en for eksempel skal ha tre scener som er spilt inn på New Zeeland på tre forskjellige steder i filmen, så reiser man bare en gang til New Zeeland. Det vil si at når en spiller inn en film, må en ta hensyn til mange ting i planleggingen. Reisebudsjettene må være så små som mulige. Det må også lønnsbudsjettene. Hvis en trenger 1000 statister til noen scener, så spiller en inn disse på kortest mulig tid, fordi det koster å betale så mange mennesker. I noen tilfeller har en store stjerner med i filmen som bare kan være med en begrensa tidsperiode, fordi de har kontrakt om å spille inn en ny film etterpå. Da må man sørge for å få spilt inn alle scenene med denne personen når han eller hun er tilgjengelig.

Innspillingsplanen er rett og slett en oversikt over når og hvor de ulike scenene skal spilles inn, og hvem som skal være med. I denne planen tar man hensyn til alle overordna hensyn og prøver ut fra det å gjøre innspilingen så billig som mulig.

Å jobbe på et filmsett
Har du noen gang sett på den lange lista med folk som er involvert i en filmproduksjon? Har du noen gang lurt på hva de gjør alle sammen? La oss se på noen av dem som er mest direkte knytta til produksjonen (vi tar altså ikke med for eksempel cateringfirmaet denne gangen).

Produsenten er en viktig mann i en filmproduksjon. Han er arbeidsleder og økonomisk ansvarlig for hele produksjonen. Produsentens oppgave er å sørge for å reise penger til produksjonen, og profesjonell filmproduksjon er dyrt.

Regissøren er kunstnerisk ansvarlig og leder selve filmingen.

kameramann.jpg
Det er ikke alltid nødvendig for en kameramann å stå slik
Scripten
er regissørens nærmeste assistent. Scripten har ansvaret for å sikre kontinuiteten i filmen. Hvis teamet filmer alle eksteriørscener på location i mai og alle interiørscener i studio i september, så betyr det at hvis vi følger en person ute på gata, gjennom ei dør og gjennom en korridor inne i et hus, så er fire måneder mellom innspillingen av de første scenene og de siste. I den ferdige filmen skal det forestille å være bare minutter (eller sekunder) mellom scenene. Da er det viktig at personen vi filmer ser likedan ut i september som i mai. Håret må være likt, klærne like, det kan ikke ha dukka opp noen nye tatoveringer osv. Scripten passer på dette.

Fotografen har ansvaret for opptakene. Fotografen jobber tett med regissøren og bruker billedmanuset, som han har laga sammen med regissøren. En god fotograf må også være våken for nye muligheter som oppstår under filmingen. Å ha for mange opptak er sjelden et problem, men å mangle et viktig opptak kan ødelegge alt. En gang i tida smugla NRK et svært orkester opp på scenen på en kafe for et skjult kamera-opptak. Så hadde de flere kameraer klar til å fange reaksjonene til gjestene når teppet gikk til side og orkesteret smelte til med ganske overveldende musikk. De fanga mange morsomme reaksjoner, men de kunne ikke bruke noe som helst av det? Hvorfor det? Ett kamera fungerte ikke. Det skulle filme orkesteret. Dermed kunne de ikke bruke innslaget. Det er meningsløst å vise folks reaksjoner når du ikke kan vise hva de reagerer på. Det ene opptaket som var avgjørende, mangla de.

Lydteknikeren har ansvaret for lydopptakene. Han legger også på effektlyder og musikk i studio.

Lysteknikeren jobber tett med fotografen og har ansvaret for lyssettingen.

bogart2.jpg
Laureen Bacall, Humphrey Bogart og en pistol som rekvisitøren har skaffa
Rekvisitøren
er ansvarlig for rekvisittene, alle tingene vi ser i filmen. Særlig for historiske drama kan det være vanskelig å finne de riktige gjenstandene. De må ofte låne av privatpersoner.

Scenografen har ansvaret for bakgrunnen og miljøet. Han må ha kunnskap om hvordan det så ut i ulike tidsperioder og kunne bruke denne kunnskapen for å gjenskape det riktige miljøet på film. Ofte prøver de å finne et miljø som ser riktig ut og så fjerne det som ikke passer inn (parabolantenner, mikrobølgeovner eller hva det måtte være). Så supplerer de med gjenstander som rekvisitøren har fått tak i for å skape det riktige miljøet.

Redigereren må ha oversikt over alle opptakene og vite hvilke scener som kan finnes hvor. Så skal de ulike opptakene klippes sammen til en sammenhengende filmfortelling. Det er viktig å finne de beste opptakene og den rette klipprytmen. Steven Spielberg har sagt at det var redigereren som redda den første Haisommer-filmen. Spielberg hadde betalt i dyre dommer for en svær kunstig hai og ville bruke den mest mulig i filmen. Redigereren skjønte at hvis klippa med haien ble for lange, ville det bli for tydelig at haien var kunstig. Ingen er redd for en gummifisk. De korte klippene sørga rett og slett for å bevare illusjonen som filmen var avhengig av for å fungere.

Grafikeren har ansvaret for de grafiske effektene.

Reporteren har det journalistiske ansvaret i reportasjearbeid.