GOLFKRIGEN.
«DET FØRSTE OFFER I KRIG ER SANNHETEN» Hiram Johnsen 1917.

Innledning
Natt til 17. januar 1991 gikk en stor flernasjonal militær styrke, ledet av USA, til luftangrep på Irak. Krigen ble innledet med en omfattende bombing, karakterisert som den mest intense i historien. Den 24. februar startet bakkekrigen. Noen få dager seinere trakk Irak seg ut av Kuwait, etter å ha satt fyr på 580 oljebrønner.
Den offisielle kapitulasjonen kom den 28. februar. USA satte punktum for krigen med et organisert angrep på flyktende irakiske soldater. I løpet av kort tid ble flere titusener drept.
Ingen internasjonal konflikt eller krig har noensinne blitt fulgt så intenst, bokstavelig talt fra time til time. CNN`s suksess med stadig «on the spot» rapporter ble et symbol på en ny medieutvikling, og magasinet TIME eller utropte seinere CNN-eieren Ted Turner til ÅRETS NAVN.
Se også:
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/fogofwar/fogofwar.htm
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/gulf/

Hvorfor ble golfkrigen i 1991 en nyhet?
I ettertid har det foregått en debatt om massemedienes rolle. De store nyhetsbyråenes monopolmakt, medienes regi, retorikk og allmenne vestlige orientering, deres makt til å definere noen temaer som vesentlige og andre som ikke- temaer, er grunntrekk ved mediene generelt, grunntrekk som ble særlig tydelige under Golfkrigen.
Hvis vi ser på nyhetskriteriene vil vi se at Golfkrigen dekket flere av nyhetskriteriene.

Hvordan ble golfkrigen presentert i mediene?

Sensur
Under Golfkrigen var en militært kontrollert informasjonsstrøm en utrykt målsetting fra USA`s side. De led av et Vietnamsyndrom - bildet av den lille vietnamesiske jenta som desperat løp vekk for å unngå napalmbombing, brente seg fast på folks netthinner.
Vi fikk en enøyd og sensurert punktbelysning gjennom pressebriefinger og POOL - systemet.
POOL - systemet.
192 journalister fra ulike medier ble delt i 24 pooler - de skulle fungere som delegater for resten av journalistkorpset. En nyhetspoool er en utvalgt gruppe journalister som får dekke kamphandlingene og som til gjengjeld må stille sitt stoff til disposisjon for andre journalister.

Pressebriefinger
Det første bakkeslaget om kontrollen over grensebyen Khafji førte til at 11 amerikanske soldater ble drept. For USA var dette den verst tenkelige nyheten, fordi hjemmeopinionens akilleshæl var engstelsen for egne tap. Denne dagen, 30. januar, stilte **general Schwarzkopf** personlig opp på dagens pressekonferanse. I 23 minutter fokuserte han på USA`s suksessrike bombing i Irak og hevdet bl.a. at alle atomreaktorer var ødelagt - det samme med kjemiske og biologiske krigsanlegg. Først etter showet annonserte han kryptisk at marinen hadde hatt 12 killes in action.
Tidligere tiders pressekonferanser ble forvandlet til en ny slags talkshow.

Ble vindu
Et av de fremste eksemplene på denne krigspropagandaen fra Pentagons side var forsøkene på å formidle inntrykket av at det dreide seg om en «high-tech war» der smarte bomber traff nøyaktige utpekte mål slik at skadene ble minimalisert. Den 13. februar traff to laserstyrte bomber et tilfluktsrom i Bagdad - over 400 ble drept - mer enn halvparten var barn.
Vi fikk inntrykk av at dette var en High Tech war - men bare 7.4 % av bombene var av denne typen - laserstyrte - smartbombs - krysserraketter. Det amerikanske forsvaret regner idag med at ca. 20 % av dem bommet. Det ble sluppet gjennomsnittlig 59 000 tonn bomber pr. måned - mer enn under Vietnamkrigen.
US NEWS & WORLD REPORT hevder at aldri tidligere har så mange kikket så mye og sett så lite, til tross for tusenvis av timer med TV-montasje. Det verden fikk lese og se på den tiden var ufullstendig og flere ganger unøyaktig.
En amerikansk krigsflyver sammenlignet krigføringen fra Stealth-flyene som hadde tenkende bomber, med å spille videospill. Spaken var en joystick. Bombingen ble sammenlignet med fyrverkeri større enn det i Disneyworld.
**CNN**
Det er neppe noen kanal som CNN som har så mange innflytelsesrike personer blant sine seere. På den måten blir CNN et viktig redskap i internasjonal diplomati.
Seertallene til CNN ble 18-doblet i løpet av Golfkrigen og sendingene ble sett av en milliard seere i 108 land.

Ordene
Golfkrigen er et illustrerende eksempel på hvordan språkbruken er preget av det en i retorikken kaller for **EUFEMISME** - dvs. å tale med snille ord om det som egentlig er det motsatte. Uttrykket kirurgisk krigføring ble flittig brukt i massemedia, og publikum oppfattet krigføringen som noe positivt og konstruktivt, høyt hevet over redslene til dem på bakken. Det ble vanskelig å se hva krig egentlig er: døde barn, gråtende mødre, desperate fedre, familier uten håp og hus i ruiner. Kirurgi vekker assosiasjoner om legende hender som berger liv, altså det motsatte av det som egentlig hendte.
Menneskesynet avspeiler seg også i krigens språk:
"Et fjernsynsmannskap gjorde opptak av hva den amerikanske oberstløytnanten sa da han beskrev hva han så fra sitt fly: Det var som å skru på kjøkkenlyset seint på natta og kakkerlakkene begynner å fare av sted... Vi fikk dem endelig ut hvor vi kunne finne dem og drepe dem.»
Språkbruken i britisk presse under krigen, ifølge Sunday News i Tanzania, viser oss også fiendebildet. Vi ser tydelig polariseringen av partene og svart/hvitt-tenkningen.

Veien til Basra
De TV-bildene som gjorde sterkest inntrykk og som mer enn noe annet viste at vi hadde å gjøre med en militær apokalypse, var bildene fra Al Jahlra-veien, som forbinder Kuwait City med Basra. De flyktende irakiske styrker ble her sperret inne med hundrevis av stridsvogner, lastebiler og private kjøretøyer som de hadde stjålet. Det oppstod en over 3 km. lang trafikkork, da amerikanske styrker sperret av hovedveien i begge endene. Under beskyttelse av en paraply av jetjagere gikk spesialutstyrte helikoptere av Apachetypen og A10-flyene til angrep. Resultatet ble «The Highway to hell».
Det var det første bildet av en virkelig kirkegård. Forskjellen var bare at det var virkelige mennesker inne i bilene, og at kirkegården ble skapt på mindre enn en halv time.
Da fjernsynetsteamene slapp til nede på bakken for å ta sine nærbilder, var de fleste likene fjernet.
Det er fortsatt umulig å få fram pålitelige tall på hvor mange som ble drept av selve krigføringen. Sivile tap antas å være 5 - 15 000 og militære mellom 40-200 000

Miljøkatastrofen
Et annet eksempel på den bevisste militære informasjonsstyringen er knyttet til oljelekkasjen i Golfen. Samme dag som oljeutslippet ble meldt, var USA i stand til å sende ut nærbilder av en skarv, oversølt og halvkvalt. Bildene ble gjengitt av TV-stasjoner over hele verden, og ble i dagene 25., 26. og 27. januar benyttet i 6 innslag i Dagsrevyens sendinger. De hadde en stor opinionsvirkning.
Den erfarne krigsreporter og mediakritiker **Philip Knightley** hevder følgende i det britiske «New Statsman and Society»:
«Fotografiene og filmen av fuglen hadde ingenting å gjøre med oljeutslippene fra Kuwait som enda ikke hadde nådd kysten. De var tatt av et tidligere oljeutslipp skapt, ble det sagt, av et irakisk raid mot et saudiarabisk raffineri»
Dette er et eksempel på krigens propaganda.
Tre dager etter måtte myndighetene i Washington medgi at selve videokuttet ikke hadde noe med utslippet fra Kuwait å gjøre. Videoen var med andre ord i den sammenheng den ble brukt en forfalskning.

Følgende er også et tankekors:
**NBC** - et av USA`s ledende kommersielle TV-nettverk er eid av General Electric. Dette multinasjonale selskapet er involvert i design, produksjon eller levering av deler til nesten alle våpen som ble brukt i Golf-krigen. Disse samme produsentene er også sponsorer for nyhetsprogrammer på CNN, **ABC** og **CBS**. Hva har dette å si for nyhetsdekningen og vinklingen?

Pr-byråene
Under Kongress-høringen i USA **10. oktober 1990 fortalte** 15 år gamle **Nayirah** fra Kuwait om hvordan irakiske soldater hadde plyndret kuvøser på AlAdan-sykehuset i Kuwait by, babyer var revet ut av kuvøsene og etterlatt på golvet for å dø. Historien gjorde sterkt inntrykk på opinionen, og ble aktivt brukt i propagandaen for nødvendigheten av krig. Men kuvøsetyveriet hadde aldri funnet sted, det var rein desinformasjon. Nairahas identitet er seinere avslørt: Hun var datter av Kuwaits ambassadør i USA og vitneprovet iscenesatt av PR-firmaet Hill and Knowlton.
Se bilder:
http://www.geocities.com/infotaxi/us-iraq-lie.html


SLUTTORD.
Jahn Otto Johansen kan på mange måter summere det hele opp slik:
«Aldri har det blitt vist så mange videoer av mekanikere som klargjorde fly, piloter som gjorde V-tegn før start og stridsvogner som rullet pent og pyntelig rundt i ørkenen som i TV-dekningen fra Golfen. Samtidig som det ble vist lite av det som er krigens sanne ansikt - lemlestelse og død."

Ved at nyheter slippes ut til alle medier ved samme anledning - som under Golfkrigen - uten egentlig bearbeiding - er det fare for at lesere, seere og lyttere hver dag får et endimensjonalt verdensbilde. Distanse og korrektiv mangler. Det normale blir at mediene så og si bekrefter hverandres nyhetsvurdering."
Den andre golfkrigen – Irak-krigen 2003

Nettet endret spillreglene under Irak-krigen i 2003. Et symbol på det er webloggen eller nettdagboken **"Where is Raed?",** som blir skrevet av pseudonymet "Salam Pax", en mann som sier han oppholder seg i Bagdad. I månedene frem mot krigen ble flere og flere nettbrukere verden over faste lesere av Salams observasjoner fra dagliglivet i Irak, etter hvert som krigen syntes mer og mer uunngåelig.
Salam la ikke skjul på sin kritikk av Saddams regime, samtidig som han var sterkt imot at landet skulle bli bombet av amerikanere og briter. Notatene hans var holdt i en personlig, humoristisk tone med mange referanser både til vestlig og arabisk kultur og historie, og mange kjærlighetserklæringer til Bagdad.
De siste dagene før krigen startet ble Salam noe av en internasjonal mediestjerne, og siden er det skrevet hundrevis av artikler om ham i verdens medier. Men etter 24. mars, fire dager inn i krigen, har ikke Salam oppdatert siden sin.
Nettet har naturligvis utvidet antall tilgjengelige nyhetskilder om krigen dramatisk. Om en nordmann er misfornøyd med norske mediers dekning, eller en amerikaner synes de hjemlige mediene blir for patriotiske, er veien kort til andre perspektiver.
Men det stopper ikke der.
**Webloggen** har under Irak-krigen vist seg som en spesielt egnet genre til å bearbeide krigens opplevelser, sammenligne opplysninger fra ulike kilder eller bare diskutere det som skjer. Slik blir publikum selv produsenter av mening og kunnskap om krigen. Men webloggen har også fungert som et nyhetsmedium. Et eksempel er **The Command Post**, der en gruppe nettbrukere har slått seg sammen om å publisere siste nytt fra et utall kilder. Årsaken: De syntes CNN og andre etablerte medier var for langsomme og forsiktige. Amatørene slår altså i dette tilfelle de profesjonelle journalistene, men proffene lærer fort. BBC News har dekket krigen med sin egen, fortløpende **oppdaterte "Reporters' Log",** der de utsendte journalistene bidrar med inntrykk og observasjoner fra sine oppholdssteder.
Mediene er blitt globale, på den måten at stadig flere kanaler, nettsteder og (via nettet) aviser er tilgjengelige for en stadig større del av jordens befolkning.
Internett og satellitt-tv gjør oss slik i større grad oppmerksom på andres synspunkter. Men det er ikke gitt at vi velger å utsette oss for disse synspunktene, og det er heller ikke lett å forutsi hvordan det påvirker oss å bli kjent med dem. Dekningen av Irak-krigen har vist at en globalisert medieverden ikke med nødvendighet medfører mer forståelse for andres syn. Men etter denne krigen vet i hvert fall medienes publikum, politikere og militære mer om den globaliserte medieverdenens polariserte mangfold.

Kilder:
"Nyhetsformidling med utgangspunkt i Golf-krigen"
Undervisningsopplegg av Bente Christensen og Jan-Arve Overland
Avis i Skolen 1994.
Johansen, Jan Otto: "Sannhetens likkiste? Golfkrigen og media"
Aschehoug 1991.
Ottosen, Rune: Mediestrategier og fiendebilder i internasjonale konflikter.
Universitetsforlaget 1994.
Allern, Sigurd: Kildenes makt. Pax 1992
Johnsen, Jan m.fl.: Mediekrigen . Cappelen 1991
http://www.forskning.no/Artikler/2003/april/1050418503.89