Hvordan virker kameraet
Dette kan vi ikke gå i detalj på her. Ulike kameratyper varierer såpass at det er nødvendig å se på bruksanvisningen.

Vi kan likevel komme inn på noen generelle, filmtekniske emner.

Blenderinnstilling
Vi har allerede snakka om dette i forbindelse med fotografi. De fleste videokameraer har automatisk blenderinnstilling, så kameraet styrer sjøl hvor mye lys som slipper inn. I de fleste tilfeller fungerer dette fint, men motlys kan være problematisk. Da får vi ofte bare en mørk silhuett, fordi kameraet stiller seg inn på bakgrunnen som er lysere enn den personen du prøver å filme. Da er det greit om kameraet har muligheten til å stille blenderåpningen manuelt også.

Fokus
De fleste kameraer har autofokus. En autofokus virker slik at kameraet sender ut en infrarød stråle. Når denne strålen treffer noe, reflekteres den tilbake til kameraet. Da regner kameraet ut avstanden til gjenstanden som reflekterer strålen. Dette fungerer også fint i de fleste tilfeller, men noen ganger ønsker du ikke å fokusere på den eller det som står nærmest kameraet. Da bruker du den manuelle fokusen. Autofokusen fungerer heller ikke når du for eksempel filmer gjennom en glassrute eller mellom noen greiner.

Hvitbalanse
Hvitbalansen kan også stilles både automatisk og manuelt. Poenget med hvitbalansen er at de forskjellige fargene ser forskjellige ut i forskjellige typer lys. Hvis kameraet er innstilt på kunstig belysning, ser sollys blått ut. Hvis kameraet er innstilt på sollys, ser lampelys gult ut. Det verste av alt er blandingslys. Skal vi filme noen som sitter inne i lyset fra et vindu, foretrekker vi å legge på lyset kunstig heller enn å faktisk bruke lyset fra et vindu.

Når vi stiller hvitbalansen, forteller vi rett og slett kameraet hvordan hvitt ser ut i akkurat det lyset. Så justerer kameraet de andre fargene automatisk.

Hvis vi stoler på den automatiske hvitbalansen, må kameraet få tid til å justere seg sjøl før vi begynner å filme. Dette kan ta et par minutter, så ikke begynn å filme med en gang dere skrur på kameraet.

Dere kan også stille hvitbalansen manuelt. Hold et hvitt ark foran linsa og trykk på hvitbalanseknappen.

Batterier
Kamerabatterier er dyre og sårbare. Følg rådene i bruksanvisningen om bruken av batteriene.

Lyd
Den innebygde mikrofonen i et kamera er dårlig. I tillegg kan den fange opp lyd fra motoren i kameraet, pluss at den fanger opp lyder fra den som filmer.

Den beste løsningen er å bruke en ekstern mikrofon. For det første vil dette som regel være en bedre mikrofon. For det andre vil ikke den mikrofonen fange opp lyder fra kameraet. Den beste løsningen er å plassere mikrofonen så når det du filmer som mulig, men utenfor bildekanten. Veldig ofte blir mikrofonen festa til ei stang og holdt over personene som filmes. En fordel med dette er at mikrofonen fanger opp mindre bakgrunnsstøy og andre lyder på opptaksstedet. Det er samtalen mellom de som filmes vi vil ha med. En annen mulighet er å bruke en videomikrofon. Det er en mikrofon som festes direkte på kameraet. Den fungerer godt på avstand og er retningsvirkende. Det vil si at den ikke fanger opp lyd bakfra og fra siden, bare rett forfra. Forstyrrende lydkilder bak og til siden for kameraet blir da ikke fanga opp, men lyder mellom kameraet og det som filmes og lyder bak det som filmes, vil bli fanga opp.