Manipulerte bilder
Et foto gjengir et utsnitt av virkeligheten.
Vi ser ikke hva eller hvem som er utenfor bilderammen, og vi vet ikke hvordan motivet var før og etter fotograferingen
. Likevel har vi lett for å betrakte et foto som en autentisk hatteteatse av virkeligheten. Men alle bilder er ikke like sanne.
Vær Varsomplakaten og medienes etiske regler hindrer skjult bildemanipulering i Norge.

Vær Varsom-plakaten

La oss se på noen eksempler på bildemanipulering:

Noen ferske eksempler fra nettet:

Verdens største fotogåte kan bli løst
Robert Capa er en av verdens mest kjente krigsfotografer. Et av hans bilder fra den spanske borgerkrigen er av de mest kjente. Nå kan gåten om dette bildet være løst:

Fra Dagbladet 30.01.08
Fra ABC Nyheter 30.01.08
Fra Nettavisen 12.02.2008

Les mer om Robert Capa.

Samleside med eksempler på bildemanipulering gjennom historien.